ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการประจำปี 2567
"Dealing with common morbidities of preterm infants"

ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2567
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567


การประชุมวิชาการประจำปี 2567
Dealing with common morbidities of preterm infants

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2567

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*** การลงทะเบียนนี้ เป็นการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ โดยสามารถเลือกประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มเติมได้ 1 หัวข้อ
ไม่ สามารถเลือกลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพียงอย่างเดียวได้ ***

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารก
2. การให้นมแก่ทารกแรกเกิด การให้ความช่วยเหลือแก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ และพบบ่อยในทารกแรกเกิด รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัญหา ดังกล่าวแล้ว ที่ทันสมัยก้าวหน้าและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 ประกอบด้วย 3 workshops ดังนี้
Workshop I : Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
Workshop II : Non-invasive ventilation รับ 120 ท่านเท่านั้น
Workshop III : Breastfeeding : abnormal infant behaviors at the breast รับ 120 ท่านเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thainewborn.com
2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา รามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-86928-2
ชื่อบัญชี เลขานุการ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
3. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่ Email : thainewborn@hotmail.com หรือ Line ID : @dkr5712q
(กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน) 
4. กรุณารอการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล
5. สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 090-947-0490 และ 082-628-5478 หรือ Line ID : @dkr5712q
thainewborn line@

ค่าลงทะเบียน (บาท/ท่าน) สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ * บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมประชุมวิชาการ2,7003,200
Workshop ** 2,400 2,700

* ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ในครั้งนี้)
** Workshop รับจำนวนจำกัด

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2567
1. เอกสารประกอบการประชุม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประชุม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 6 มื้อ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567
1. เอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม
2. อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ

การจองห้องพัก
ห้องพักราคา 1,700 บาทต่อคืน ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการประชุม ไม่รับจองห้องพัก หรือชำระเงินค่าจองห้องพัก ขอให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อโดยตรงกับ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02- 575-5599, 02-984-9009


 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย

 

ลงทะเบียน 3 พ.ค. 67