ติดต่อเจ้าหน้าที่

085-292-9444, 083-890-9888

  • หน้าแรก
  • การประชุมวิชาการ
  • Workshop
  • การเดินทาง
  • ลงทะเบียน
 

สมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดฯ

คำนำหน้า* นพ.  พญ. นาย นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* -
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)* -
อีเมล์*
สถานที่ติดต่อ* บ้าน ที่ทำงาน
ที่อยู่*
เลขที่ ถนน
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
มือถือ    

สมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน

(สมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ พร้อมกับลงทะเบียนในการประชุมครั้งนี้
สามารถลงทะเบียนในราคาสมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ ได้ทันที)

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย